Make your own free website on Tripod.com

อาการเจ็บป่วยของเลิฟเบิร์ด

ต้องปฎิบัติอย่างไรเมื่อเลิฟเบิร์ดป่วย

รู้ได้อย่างไรว่าเลิฟเบิร์ดป่วย

        การสังเกตุอยู่เสมอจะทำให้เราสามารถระบุปัญหา และทำการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่ เลิฟเบิร์ดที่ป่วยจะเซื่องซึมไม่กระตือลือล้น เกียจคร้านและอ่อนแอ เลิฟเบิร์ดที่ป่วยมักจะนั่งอยู่บนพื้นบริเวณมุมกรง หรือเกาะอยู่นิ่ง ๆ บนคอน ขนอ่อนร่วง ปิดตาและชอบนอน เลิฟเบิร์ดที่ป่วยมักจะนอนหลับบนขาทั้งสอง ในขณะที่เลิฟเบิร์ดที่มีสุขภาพดีมักจะใช้ขาข้างเดียว ดวงตาของเลิฟเบิร์ดที่ป่วยจะไม่สดใสและว่องไว มักจะแยกตัวออกจากกลุ่มและไม่ค่อยเล่น มักจะไม่ค่อยตอบสนองและไม่สนใจสิ่งแวดล้อมที่มารบกวน ไม่อยากอาหาร เลิฟเบิร์ดจะมีการขับถ่ายน้อยและมีสีเปลี่ยนไป ทุกอย่างที่ไม่เป็นไปตามปกติไม่ควรจะมองข้าม ถ้าสงสัยว่าเลิฟเบิร์ดมีอาการป่วยต้องทำการรักษาโดยทันที

การพิจารณาอาการป่วยของเลิฟเบิร์ด

        ถ้าคุณคิดว่าเลิฟเบิร์ดกำลังมีอาการป่วย คุณสามารถพิจารณาเขาเพื่อหาต้นเหตุของอาการป่วยได้ เป่าขนบริเวณช่องถ่ายถ้าบริเวณนั้นเปียกชื้นหรือเหนียว เลิฟเบิร์ดอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหาร เป่าขนบริเวณท้องเพื่อดูว่าผิวมีอาการแดงบวมหรือไม่ สังเกตุรูจมูกว่าเปียกหรือมีน้ำมูกหรือไม่ หรือตามีอาการบวม ขอบตามีสเก็ดแผล หายใจขัด หอบ อ้าปากค้างเป็นอาการของโรคเกี่ยวกับการหายใจ คลำบริเวณปีกและขาเพื่อตรวจดูสิ่งผิดปกติ ดูที่ใต้ปีกเพื่อตรวจดูหมัดหรือไรโดยใช้แว่นขยาย สังเกตุดูว่ามีอาการบวมหรือไม่

วิธีการปฎิบัติ

        เมื่อปรากฎอาการครั้งแรกให้จดวันที่เอาไว้ และดูการเปลี่ยนแปลงของอาการใหม่ ถ้าเรามีเลิฟเบิร์ดอยู่ในกรงมากกว่า 1 ตัว ให้แยกเลิฟเบิร์ดตัวที่ป่วยออกมาไว้ต่างหาก วางไว้ในที่ ๆ เงียบ ห่างจากสัตว์เลี้ยงอื่น และดูว่ายังกินอาหารหรือไม่ ความอบอุ่นจำเป็นมากสำหรับนกที่ป่วย กรงพยาบาลจะมี heat lamps สำหรับควบคุมอุณหภูมิภายในกรง ซึ่งอุณหภูมิภายในกรงควรจะอยู่ระหว่าง 27-32 C (80-90 F). ควรจะมีแสงสว่างให้ตลอดเวลา เพราะจะช่วยให้นกกินอาหารบ่อยขึ้น และควรปรึกษาสัตว์แพทย์ทันท

ประเภทของสัตว์แพทย์

        ชุมชนโดยทั่วไปจะมีสัตว์แพทย์ทั่วไปอย่างน้อย 1 แห่ง ซึ่งรักษาสัตว์ทุกชนิด สัตว์แพทย์เหล่านี้จะมีความรู้พื้นฐานสำหรับรักษานก และรู้วิธีการรักษาโรคทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ตามถ้าภายในชุมชนนั้นมีคลีนิคที่รักษานกโดยฌฉพาะ ก็ควรจะพาไปรักษาที่นั่นจะดีกว่า

 

About LoveBirds | LoveBirds Gallery | LoveBirds Books | Contact Us | About Us | Home

Copyright 2003  MyDearNet.  All rights reserved.