Make your own free website on Tripod.com

 

การฝึกให้เชื่อง

        Peach-faced เลิฟเบิร์ด มีนิสัยชอบอยู่ใกล้คน เป็นสายพันธุ์ที่ฉลาด และปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ในกรงได้ง่าย ลูกป้อนเป็นนกที่ฝึกให้เชื่องได้ง่าย และส่วนมากจะเชื่องตั้งแต่ซื้อมา เราต้องฝึกให้เชื่องตั้งแต่อายุยังน้อยและเล่นกับเขาทุก ๆ วัน เมื่อเลิฟเบิร์ดเริ่มอาศัยอยู่ที่ที่อยู่ใหม่ เราสามารถเริ่มฝึกเขา โดยการออกแบบสถานที่ฝึกให้มีพื้นที่เล็ก ๆ และไม่ต้องมีอุปกรณ์ตกแต่งมาก ปิดประตู หน้าต่างให้หมดและหากระดาษปูพื้นกันเปื้อน ควรฝึกเขาเป็นช่วง ๆ ประมาณ 10-15 นาที อาจจะใส่ถุงมือที่ทำมาจากไหมพรม ถุงมือควรจะเป็นสีธรรมชาติหรือน้ำตาลอ่อน

กระบวนการฝึก

        นำเอาเลิฟเบิร์ดออกจากกรงอย่างช้าๆ ถ้าเขาพยายามที่จะบินกลับเข้าไป ให้พยายามนำออกมาอีกและนำกรงไปไว้ในที่ ๆ เขาไม่สามารถเข้าไปได้ ทุกครั้งที่ยกเขาขึ้น พูดคำว่า ขึ้น และพูดคำว่า ลง เมื่อวางเขาลง วางมือของเราหรือคอนไว้ตรงหน้าเขา แล้วค่อย ๆ แหย่ไปที่ขาแล้วพูดว่าขึ้น เขาจะพยายามไต่ขึ้นมาบนมือหรือไม่ก็บิน ถ้าเขาบิน ก็รอจนกระทั่งเขาบินลงมาแล้วลองอีกครั้ง เมื่อเขาสามารถเกาะอยู่บนมือได้แล้ว ให้เขาก้าวไปเกาะมืออีกข้างหนึ่ง โดยใช้คำสั่ง ขึ้น และ ลง ในขณะที่ปฎิบัติ นกที่อายุน้อย โดยเฉพาะลูกป้อนจะสามารถเรียนรู้ได้เร็ว ให้เขากินข้าวฟ้างในมือ และพยายามสัมผัสเขาที่หลังและหน้าอก หลีกเลี่ยงการทำเสียงดังและการเคลื่อนไหวไกล ๆ อย่างรวดเร็ว ถ้าเขาพยายามจิก ให้ใช้นิ้วกดที่มุมขากรรไกของปากและพูดคำว่า ไม่ พร้อมกัน อย่ากดแรงจนเกินไป การฝึกต้องใช้ความอดทน อย่าตีเขาเป็นอันขาด เมื่อเขาเริ่มเชื่องกับคนใดคนหนึ่งในครอบครัวแล้ว ก็ฝึกให้เขาเกาะบนมือของคนอื่น ๆ ต่อไป

การฝึกทักษะให้เลิฟเบิร์ด

        เลิฟเบิร์ดสามารถฝึกทักษะเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรคาดหวังมากเกินไป เลิฟเบิร์ดพูดภาษาคนได้น้อย และไม่สามารถเรียนรู้ได้มากเหมือนนกแก้ว เลิฟเบิร์ดจะต้องฝึกให้เชื่องเสียก่อนจึงจะสามารถฝึกทักษะได้ เช่นเดียวกันเลิฟเบิร์ดที่อายุน้อยจะสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ในการฝึกต้องใช้ความอดทนและต้องไม่ทำโทษถ้าเขาไม่สามารถทำได้ เราสามารถซื้อของเล่นสำหรับนกมาฝึกก็ได้ ซึ่งเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ เช่น การไ่ต่บรรได การสั่นกระดิ่ง การคาบสิ่งของไปใส่ในกล่อง การให้รางวัลเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้การฝึกบรรลุผล ให้รางวัลทุกครั้งที่เขาปฎิบัติตาม และควรเอาถาดอาหารออกในระหว่างการฝึก

เสียงและการออกเสียงของเลิฟเบิร์ด

การเรียนรู้คำพูดของคน

        เลิฟเบิร์ดมีความสามารถที่จะพูดได้ แต่น้อยมาก เลิฟเบิร์ดส่วนมาก ไม่สามารถทวนคำพูดได้เหมือนนกแก้ว เมื่อเลิฟเบิร์ดทวนคำพูดของคน เขาเพียงแต่เลียนแบบเสียงเท่านั้น ไม่ได้เข้าใจความหมายของคำ อย่างไรก็ตาม น้ำเสียงของเลิฟเบิร์ดบอกอะไรแก่เราหลายสิ่งหลายอย่าง ฟังและสังเกตุแล้วเราจะรู้ว่าเขาพูดคุยอะไรกับเรา

เสียงรบกวนจากเลิฟเบิร์ด

        เลิฟเบิร์ดมักจะร่าเริงในตอนเช้า พอสายหน่อยระเริ่มเบาลงแล้วหลับ แล้วกลับมาร่าเริงใหม่ในช่วงบ่าย เลิฟเบิร์ดที่ถูกเลี้ยงไว้ตัวเดียวมักจะไม่เสียงดังมากนัก แต่ถ้าเราเลี้ยงไว้หลายตัว บ้านเราจะมีเสียงอึกทึกครึกโครมจากเลิฟเบิร์ดมาก

ความหมายจากเสียงของเลิฟเบิร์ด

        ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเสียงทั่ว ๆ ไป ที่เลิฟเบิร์ดส่งเสียงออกมา อะไรที่เลิฟเบิร์ดพยายามพูด เมื่อเราได้ยินเสียงเหล่านี้ เราจะมองภาพออกว่าเขาต้องการอะไร เสียงร้องเจี้ยวจ้าวไม่มีความหมายอะไร เสียงครางเบา ๆ ทุก ๆ 10 วินาที หมายถึงการเรียกร้องความสนใจจากเรา บางครั้งต้องการออกจากกรงเพื่อกัดกระดาษเล่น ถ้าเขามีอาการกระสับกระส่ายผุดลุกผุดนั่ง สายตาสาดส่ายไปมา ส่งเสียงแหลม นั่นหมายความว่า เขากำลังกลัวอะไรบางสิ่ง หรือกำลังไม่พอใจ เมื่อเราลูบที่ตัวเขาและเขามีความสุข เขาจะส่งเสียงที่ดูน่ารักคล้ายเด็ก  เมื่อเลิฟเบิร์ดมีความอยากรู้อยากเห็น และเข้าใกล้บางสิ่งที่เขาไม่แน่ใจ เขาจะมองสิ่งนั้นอย่างระมัดระวัง และส่งเสียง "dook dook" เสียงนี้จะได้ยินบ่อย เมื่อเลิฟเบิร์ดเห็นเศษกระดาษและกำลังตัดสินใจว่าจะเริ่มฉีกมันตรงใหน เมื่อเลิฟเบิร์ดถูกรบกวนโดยบางสิ่ง แต่ไม่กลัวมัน เขาจะส่งเสียงคล้ายไก่ตัวเมีย "buk buk nuk nuk." เมื่อเลิฟเบิร์ดมีความสุขเมื่อเห็นเรากลับมาบ้านเขาจะส่งเสียงเรียก "Wheew!" เลิฟเบิร์ดชอบเสียงเพลง เราสามารถเปิดเพลงเบา ๆ ไว้ได้ในขณะที่ไม่อยู่บ้าน แต่ไม่ควรเปิดไว้ตลอดเวลา เพราะเลิฟเบิร์ดก็ต้องการความสงบเช่นกัน

ความหมายจากท่าทางและร่างกายของเลิฟเบิร์ด

        การสังเกตุร่างกายและการเคลื่อนไหวของเลิฟเบิร์ด จะช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของเขามากขึ้น

 

 การฉีกกระดาษ

        โดยเฉพาะเลิฟเบิร์ดตัวเมีย จะชอบฉีกกระดาษหรือวัสดุอื่นเป็นริ้ว ๆ แล้วเสียบไว้ที่ใต้ขนบริเวณสะโพก เขาจะบินกลับไปที่กรงเพื่อทำรัง หรือไม่ก็เคี้ยวเล่น อย่าให้กระดาษหนังสือพิมพ์แก่เลิฟเบิร์ดเป็นอันขาด เพราะกระดาษเหล่านั้นมีหมึกพิมพ์ซึ่งเป็นอันตราย

ขนเป็นปุย

        มีความหมายหลายอย่าง และอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เลิฟเบิร์ดกำลังป่วยหรือรู้สึกไม่สบายตัว

ร้อน หรือ เครียด

        ขนของเลิฟเบิร์ดพองขึ้นเล็กน้อย และหายใจโดยการเปิดปาก แสดงว่าเขาร้อนเกินไป

โกรธ หรือ หวงที่

        เลิฟเบิร์ดทำขนลีบ สาดสายตาไปมา และเข้าไปจิกผู้บุกรุก แสดงว่ากำลังไม่พอใจและโกรธบางสิ่งบางอย่าง

ส่ายหัว

        เลิฟเบิร์ดมีอาการทำหัวกระตุกอย่างรวดเร็วจากซ้ายไปขวา แหสดงว่ากำลังไม่พอใจอะไรบางสิ่งรอบ ๆ ตัว

ใช้ปากรูดกับกรงหรือคอน

       เลิฟเบิร์ดกำลังทำความสะอาดจะงอยปาก การทำอย่างนี้จะได้ยินเหมือนเสียงโลหะกระทบกัน

สะบัดขน

        เมื่อเลิฟเบิร์ดพองขนขึ้นสักพัก แล้วสลัดตัวประมาณ 3 ครั้ง คล้ายกับสุนัขสะบัดขนหลังอาบน้ำ แสดงว่าเขากำลังเหนื่อยและต้องการทำตัวให้กระปี้กระเปล่า

หาว

        เลิฟเบิร์ดหาวเพราะเหตุผลเดียวกันกับคน เขาต้องการ oxygen มากขึ้น เขาจะหลับตา เปิดปากกว้างมากและหุบปากโดยไม่มีเสียงหาว ซึ่งเราจะเห็นได้บ่อยเมื่อเลิฟเบิร์ดมีอาการเคลิ้มหลับ

เตรียมตัวบิน

        จะมีอาการตื่นตัว ทำตัวลีบ โน้มตัวไปข้างหน้า ผงกหัวขึ้นลง 2-3 ครั้ง และมองอย่างจดจ่อไปยังจุดที่จะบินไป หลังจากนั้นก็จะบินขึ้นไป

ขับถ่าย

        เลิฟเบิร์ดจะเดินไปรอบ ๆ หรือ ถอยหลัง 2-3 ก้าว หมอบลงแล้วยกหางขึ้น แล้วจะถ่ายออกมา เมื่อเห็นอาการเช่นนี้ เรามีเวลาประมาณ 2 วินาที ที่จะนำเขาไปในที่ ๆ เหมาะสมสำหรับขับถ่าย เลิฟเบิร์ดเกือบทั้งหมดไม่สามารถฝึกในเรื่องการขับถ่ายได้

ยกหาง

        แสดงถึงความมั่นใจ

หางตก

        กำลังป่วยหรือเสียใจ

 

About LoveBirds | LoveBirds Gallery | LoveBirds Books | Contact Us | About Us | Home

Copyright 2003  MyDearNet.  All rights reserved.